همایشها و کنفرانسها

1- هشتمین کنفرانس منطقه ایی کمیسیونهای یونسکو در کشورهای آسیا و اقیانوسیه، مانیل، فیلیپین، 8-9 آذر 1363

2- سخنرانی پیرامون تاریخچه آموزش ابتدایی در ایران، سه شنبه 10 اردیبهشت 1364، دانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم تربیتی

3- گردهمایی آموزش برای همه، چیانگ مای، تایلند، 28 مرداد- 8 شهریور 1366

4- نهمین کنفرانس منطقه ایی کمیسیونهای ملی یونسکو در کشورهای آسیا و اقیانوسیه، پکن، چین. 31 شهریور7 مهر 1367

5- بیست و پنجمین اجلاس کنفرانسهای ملی بونسکو، پاریس، فرانسه. 25 مهر5 آبان

6- کنگره بین المللی برنامه ریزی و مدیریت توسعه آموزش و پرورش، مکزیکو سیتی، مکزیک. 6-10 فروردین 1369