همکاری با سازمان بهزیستی جهت سمینار سه روزه مسائل و مشکلات نابینایان
تصویر قبلیتوقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره