حضور در بیست و پنجمین کارگاه آموزشی روش تحقیق به توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره