همکاری با سازمان جهاد سازندگی مازندران در زمینه بهره وری نیروی انسانی
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره