عضویت در کمیته بررسی طرحهای جامع دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره