سخنرانی بعنوان نماینده کمیسیون ملی یونسکو در اولین سمینار سراسری علمی، آموزشی
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره