سخنرانی بعنوان مسئول برنامه های آموزشی کمیسیون ملی یونسکو دردومین سمینار سراسری علمی، آموزشی
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره