کارشناس تهیه و تنظیم مطالب در مرکز انتشارات آموزشی آموزش و پرورش
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره